سایت‌ها اصلی‌ترین ابزار تبلیغات هر کسب‌وکار محسوب می‌شوند. اما آیا با وجود سرعت تغییرات دنیای امروز حتی سایت‌های موفق از خطر ثبات و کهنگی در امان هستند؟ مسلم است که باید وب سایت را قبل از اینکه کارآیی خود را از دست دهد، با طراحی مجدد جوان کنید تا بتواند همگام با صنعتی که در آن هستید، پیش برود. مسئولان یک شرکت طراحی وب سایت ، یک آژانس خلاقیت و یک فروشنده نرم‌افزار وارد دفتر کارفرما شدند. کارفرما پ...