سپاسگزاریم از اینکه برای برند خود ارزش قائلید. ۸۰% مخاطبینی که قبل از شما که این فرم را تکمیل کرده بودند، لوگوی ایده آل خود را بارضایت کامل دریافت نمودند. آنچه که مخاطبین از شما و برندتان به خاطر می سپارند، ریشه در هویتی دارد که شما از برندتان به نمایش می گذارید.
تکمیل این فرم به منزله سفارش قطعی شما محسوب نمیشود.

لطفا لوگوهایی که صرفا از نظر سلیقه می پسندید انتخاب نمایید. انتخاب این لوگوها بدون در نظر گرفتن نوع کسب و کار و برند باعث می شود تا کارشناسان و طراحان با سلایق شما آشنا شوند
صفحه ۱ از ۳

مثلا : معماری ، IT ، و ...

تصویر کپچا

این به ما کمک می کند تا از هرزنامه ها جلوگیری کنیم، از شما متشکریم

یکی از مهم ترین المان های تصاویر ترغیب کننده شرکت هستند. لوگو شما در کنار تمام آیتم های بازاریابی و هویت بصری، از صفحه وبسایت شما تا یونیفرم پرسنلتان ظاهر می شود.

زمانی که در مرحله طراحی لوگو (نشانه) هستید، ۳ دسته انتخاب دارید. هر کدام از این دسته ها نقاط قوت و ضعف خودشان را دارند و مناسب کسب و کار خاصی می باشند. ممکن است برخی از شرکت ها و سازمان ها به چند لوگو نیاز داشته باشند تا بتوانند از هرکدام در موقعیت مناسب استفاده کنند.

  1. تایپوگرافی ( لوگو تایپ )

  2. لوگو مفهومی ( المان گرافیکی )

  3. لوگو ترکیبی ( تایپوگرافی + مفهومی )