شماره حساب : ۰۰۰۰۴۳۰۳۴-۰۲۰-۱۰-۲۰۲۰
شماره شباء :  IR210780202010020000043034
شماره کارت :  ۵۴۹۱-۲۱۱۲-۴۷۱۰-۵۸۵۹

جهت دریافت شماره حساب شماره ۷ را به سامانه ۳۰۰۰۷۲۹۰۰۰۰۵۱۷ ارسال نمایید .

اطلاعات حساب : بنام حامد نوری

چنانچه هزینه خدماتی که از نتکا دریافت کرده اید را از طریق واریز به حساب یا کارت به کارت (روشی غیر از درگاه های آنلاین ) پرداخت کرده اید ، می بایست اطلاعات پرداختی خود را  از طریق تماس تلفنی یا ارسال تیکت به واحد فروش اطلاع دهید.