پنل اس ام اس های نتکا دارای شماره ها عمومی رند و غیر رند هستند که می توانید با انها اس ام اس انفرادی یا انبوه ارسال و یا دریافت کنید . در صورت نیاز به خط اضافی ، خط های اختصاصی را با پیش شماره ۱۰۰۰، ۲۰۰۰ ، ۳۰۰۰ و ۵۰۰۰ می توانید تهیه کنید، هزینه کلیه خطوط اختصاصی غیر سفارشی بر مبنای غیر رند و هزینه کلیه خطوط انتخابی بر مبنای سفارشی محسوب می شود.

ردیفنمونه شمارهتعداد ارقامخط تصادفی(غیر رند) خط انتخابی(رند)
۱۱۰۰۰XXXXXXXXXX۱۴۷۵.۰۰۰ تومان۱۵۰.۰۰۰ تومان
۲۱۰۰۰XXXXXXXXX۱۳۹۵.۰۰۰ تومان۲۲۰.۰۰۰ تومان
۳۱۰۰۰XXXXXXXX۱۲۲۱۰.۰۰۰ تومان۵۰۰.۰۰۰ تومان
۴۱۰۰۰XXXXXXX۱۱۳۰۰.۰۰۰ تومان۶۲۰.۰۰۰ تومان
۵۱۰۰۰XXXXXX۱۰۶۰۰.۰۰۰ تومان۱.۷۰۰.۰۰۰ تومان
۶۱۰۰۰XXXXX۹۱.۱۰۰.۰۰۰ تومان۲.۷۰۰.۰۰۰ تومان
۷۱۰۰۰XXXX۸۳.۵۵۰.۰۰۰ تومان۱۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان
۸۱۰۰۰XXX۷استعلاماستعلام
۹۱۰۰۰XX۶استعلاماستعلام
ردیفتعداد ارقامخط تصادفی(غیر رند) خط انتخابی(نیمه رند)خط انتخابی(رند)
۱۱۲۳۰۰.۰۰۰ تومان۳۵۰.۰۰۰ تومان۴۰۰.۰۰۰ تومان
۲۱۱۴۰۰.۰۰۰ تومان۷۰۰.۰۰۰ تومان۷۸۰.۰۰۰ تومان
۳۱۰۵۵۰.۰۰۰ تومان۷۷۰.۰۰۰ تومان۱.۲۰۰.۰۰۰ تومان
۴۹۸۷۰.۰۰۰ تومان۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان۱.۵۵۰.۰۰۰ تومان
۵۸۱.۵۰۰.۰۰۰ تومان۱.۶۰۰.۰۰۰ تومان۲.۶۵۰.۰۰۰ تومان
ردیفنمونه شمارهتعداد ارقامخط تصادفی(غیر رند)خط انتخابی(رند)
۱۳۰۰۰XXXXXXXXXX۱۴۵۰.۰۰۰ تومانموجود نمی باشد
۲۳۰۰۰XXXXXXXXX۱۲۱۵۰.۰۰۰ تومانموجود نمی باشد
۳۳۰۰۰XXXXXX۱۰۱۶۵.۰۰۰ تومانموجود نمی باشد
۴۳۰۰۰XXXX۹استعلامموجود نمی باشد
۵۳۰۰۰XXX۸استعلامموجود نمی باشد
ردیفنمونه شمارهتعداد ارقامخط تصادفی(غیر رند) خط انتخابی(رند)
۱۵۰۰۰۲XXXXXXXXXX۱۵رایگان روی پنل نتکارایگان روی پنل نتکا
۲۵۰۰۰۲XXXXXXXXX۱۴۲۰.۰۰۰ توماناستعلام
۳۵۰۰۰۲XXXXXXX۱۲۲۰۰.۰۰۰ توماناستعلام
۴۵۰۰۰۲XXXXXX۱۱۳۷۰.۰۰۰ توماناستعلام
۵۵۰۰۰۲XXXXX۱۰۶۰۰.۰۰۰ توماناستعلام
۶۵۰۰۰۲XXXX۹۸۴۰.۰۰۰ توماناستعلام
ردیفنمونه شمارهتعداد ارقامخط تصادفی(غیر رند) خط انتخابی(رند)
۱۲۱۰۰۰XXXXXXXXXX۱۵۲۰.۰۰۰ توماناستعلام
۲۲۱۰۰۰XXXXXXXXX۱۴۶۰.۰۰۰ توماناستعلام
۳۲۱۰۰۰XXXXXXXX۱۳۹۰.۰۰۰ توماناستعلام
۴۲۱۰۰۰XXXXXXX۱۲۱۷۰.۰۰۰ توماناستعلام
۵۲۱۰۰۰XXXXXX۱۱۲۰۰.۰۰۰ توماناستعلام
۶۲۱۰۰۰XXXXX۱۰۳۵۰.۰۰۰ توماناستعلام
۷۲۱۰۰۰XXXX۹۴۵۰.۰۰۰ توماناستعلام
۸۲۱۰۰۰XX۷۵.۵۰۰.۰۰۰ توماناستعلام
شماره های ۱۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۳۰۰۰ و ۵۰۰۰ و خط ثابت چه تفاوتی با یکدیگر دارند ؟

امروزه در حوزه ارسال و دریافت پیام کوتاه اپراتورهای مختلفی با سیاست های متفاوت پا به عرصه رقابت گذاشته اند که تمامی این اپراتورها از سوی مخابرات ارائه می شوند و تفاوت انها در ضریب ارسال و نحوه بازگشت هزینه ارسال پیامک ها و… می باشد که در زیر مزایا و معایب هرکدام از اپراتورها شرح داده شده است:

 1. ارسال و دریافت پیامک از طریق خط ثابت دفتر کار، فرشگاه، منزل و … به عنوان مثال: ۰۲۱۸۸۵۲۸۵۵۴
 2. ارسال پیامک به افرادی که دریافت پیامک تبلیغاتی خود را مسدود کرده اند
 3. ضریب ارسال یکسان برای خطوط ایرانسل ، همراه اول
 4. سرعت ارسال بسیار بالا
 5. ریزش کم در ارسال
 6. قابلیت دریافت گزارش تحویل به همراه جزییات ارسال
 7. بازگشت هزینه به ازای پیامک های نرسیده به مخابرات پس از دریافت گزارش تحویل
 1. سرعت ارسال بالا
 2. ارسال پیامک برای کسانی که دریافت پیامک تبلیغاتی را مسدود کرده اند
 3. اجازه انتخاب شماره به دلخواه به عنوان مثال: ۱۰۰۰۲۱۸۸۵۲۸۵۵۴ یا ۱۰۰۰۹۱۲۱۱۱۱۱۱۱ یا ۱۰۰۰۲۲۲۲
 4. قابلیت دریافت گزارش تحویل به همراه جزییات ارسال
 5. بازگشت هزینه به ازای پیامک های نرسیده به مخابرات پس از دریافت گزارش تحویل
 1. عدم محاسبه ضریب در تعرفه پیامک خطوط ایرانسل
 2. قابلیت دریافت گزارش تحویل به همراه جزییات ارسال
 1. سرعت ارسال بالا
 2. قابلیت دریافت گزارش تحویل به همراه جزییات ارسال
 3. بازگشت هزینه به ازای پیامک های نرسیده به مخابرات پس از دریافت گزارش تحویل
 1. سرعت ارسال بسیار بالا
 2. امکان ارسال براساس تفکیک جنسیت و سن
 3. قابلیت دریافت گزارش تحویل کلی