به واحد آموزش هلدینگ فناوری اطلاعات نتکا خوش آمدید ؛ نتکا یک خانواده‌ی بزرگ و پویاست .
0

پل های ارتباطی

محمدرضا کاظمی

مهندس فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک

مهارت ها

امور شبکه 85
سیسکو 80
Ecommerce 80